Profil společnosti

Společnost MONTPROJEKT, a.s. se sídlem v Pardubicích je projektantem rozvodných energetických zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí (venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, distribuční trafostanice).

Společnost převzala v roce 2011 projektanty ze společnosti VČE – montáže, a.s. a SEG s.r.o.
Podnikání společnosti navazuje na nepřerušenou tradici projektování těchto společností.

Společnost disponuje 45 zaměstnanci a moderním vybavením.